Пестене на енергия в офис сгради

How can I view this learning app?
Original Small

ККЕП / СОФЕНА

Станете шампиони в пестенето на енергия във вашия офис!


Това приложение ще ви покаже някои основни мерки за пестене на енергия в офис сгради на малки и средни предприятия. То покрива следните теми: ел. енергия, отопление, климат, осветление и време за почивка.


0.00 €

Copyright:© 2015 EECC, СОФЕНА, Ziemann.IT
Released on:October 15, 2015
Version:1.1
Category:Business & Career
Language:English

Copyright

© 2013-2021 Fraunhofer Gesellschaft and Ziemann.IT.
All rights reserved.

My iAcademy

Contact
Register / Login

Follow us

facebook twitter google+

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more